Despre noi

 

Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” este o organizație neguvernamentală îşi desfăşoară activitatea din 29 aprilie 2009, graţie suportului şi asistenţei tehnice oferite de Organizaţia de Caritate „Hjelp Moldova” din Norvegia. Scopul Centrului LOW VISION este promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu vedere slabă, prin desfășurarea programelor de reabilitare și asigurarea beneficiarilor cu mijloace de corecție optică precum şi prevenirea cazurilor de orbire evitabilă.

Obiectivele Centrului „LOW VISION” corespund cu obiectivele trasate  de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Programul Vision 2020 – combaterea cecităţii evitabile.

Obiectivele Centrului „LOW VISION” corelează în mod direct cu responsabilităţile Guvernului Republicii Moldova de a asigura persoanele cu dizabilităţi cu mijloace ajutătoare tehnice, reglementate de art. 43 şi 51 din Legea Nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Centrul „LOW VISION” acordă servicii la nivel naţional şi este unicul prestator de servicii medico-sociale de reabilitare pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere din ţară.

Centrul oferă și servicii medicale de înaltă performanţă, cum sunt tomografia în coerenţă optică.

Inspirată de valori general umane, organizația lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile, indiferent de religie, rasă, statut social, etnie sau gen.

Organizaţia se caracterizează prin următoarele:

  • Motivaţie şi angajament de a susţine pe cei mai vulnerabili - suport pentru îmbunătățirea condiției persoanelor cu vederea slabă și încurajare pentru a fi active, a deveni agenți ai schimbării în comunitatea din care provin;
  • Valorizarea rolului social al persoanelor cu vedere slabă - toti oamenii au valoare egală și au drepturi egale. Organizaţia promovează incluziunea socială, dezvoltarea personală și profesională a oamenilor cu vedere slabă;
  • Administrarea eficientă şi eficace a resurselor – echipa organizaţiei este fidelă misiunii pentru care primesc resursele și încearcă să le administreze cu maximă eficiență. Resursele organizaţiei sunt donate în mare parte de către organizația de caritate Hjelp Moldova din Norvegia și parțial de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
  • Parteneriate dirabile  - pentru a defini și a acoperi cât mai bine necesităţile comunității, LOW VISION Moldova lucrează în strânsă colaborare cu comunitatea, autoritățile locale și naționale și alte agenții, ONG-uri active în domeniu.

Organizaţia are un rol deosebit de important în consolidarea resurselor umane şi sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele persoanelor cu deficienţe de vedere.